ProgramVzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19 budeme program letošního ročníku Noci divadel zveřejňovat až v průběhu listopadu. Sledujte web a facebook.