VÝZVA NA PODPORU ČESKO-SLOVENSKÉHO PROGRAMU V RÁMCI NOCI DIVADEL 2018

2018.jpg

Institut umění - Divadelní ústav vyhlašuje výzvu na podporu česko-slovenského programu v rámci Noc divadel 2018.


O Noci divadel

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým a netradičním způsobem v mnoha evropských zemích vždy každou třetí listopadovou sobotu a to již od roku 2008. V ČR se koná od roku 2013.


Noc divadel československá

Noc divadel vychází v roce 2018 symbolicky na 17. listopadu. Vzhledem k tomu, že rok 2018 se nese v duchu mnoha historických výročí, je hlavním tématem letošního ročníku česko-slovenská divadelní spolupráce. Institut umění – Divadelní ústav letošní Noc divadel v ČR pořádá ve spolupráci s Divadelním ústavem Bratislava jako hlavním koordinátorem Noci divadel na Slovensku.


Podpora česko-slovenská divadelní spolupráce v rámci Noci divadel 2018

IDU vyčlenil na podporu česko-slovenské divadelní spolupráce v rámci Noci divadel 2018 částku 70.000 Kč. O podporu se mohou ucházet divadla a subjekty, které splňují obě následující podmínky:


1. řádná registrace na Noc divadel 2018


2. zařazení programu česko-slovenské divadelní spolupráce do vlastního programu Noc divadel 2018

Program česko-slovenské divadelní spolupráce může mít následující podoby:

  • výměna publika
  • dramaturgické zapojení divadelní tvorby sousední země (scénická čtení, výstavy, hudební vystoupení apod.)
  • výměna inscenací
  • propojení českých a slovenských divadel pomocí audiovizuálních technologií
  • další formy spolupráce s česko-slovenským obsahem

3. řádné vyplnění formuláře výzvy na podporu česko-slovenského programu v rámci noci divadel 2018


Způsob žádání o podporu, uzávěrka žádostí

Žádost o podporu musí být vyplněna na uvedeném odkaze (lze nahrávat obrazové a textové přílohy). Žádost se podává pouze elektronickou formou. Uzávěrka pro podání žádosti je 14.9.2018 23:59 hodin.


Posuzování žádostí

Žádost o podporu posoudí Dramaturgická rada PerformCzech. Rozhodnutí o přidělení podpory a její výši bude k dispozici do 28.9.2018.


Kontaktní osoba pro další informace:

Martina Pecková Černá (vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU), 

IDU.jpg
mk.jpg
EUTN2.jpg
Praha.jpg
loga.png
olomouc.jpg
DPP.jpg
create2.jpg
čd.jpg
rail.jpg
5.png
vltava.jpg
wave.jpg
a2.jpg
divadlo.jpg
idivadlo.jpg
proti šedi.jpg
instinkt.jpg
dn.jpg
expa.jpg
2.png
co_kdy_kde.jpg
kult.jpg
brnojpg.jpg
radio_1.jpg