Noc divadel se letos zaměří na udržitelnost

_Noc divadel 2020_tema.jpg


Osmý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 21. 11. 2020, letos s podtitulem Divadlo a udr(život)elnost. Zúčastněná divadla se totiž zaměří na změnu klimatu, udržitelnost či nadprodukci. Registrace pro divadla bude spuštěna v září 2020. V letošním roce bude bez účastnického poplatku vzhledem ke složité situaci, do které se živé umění dostalo v souvislosti s omezeními vyvolanými pandemií SARS-CoV-2. Tématům souvisejícím s udržitelností současné společnosti se v oblasti umělecké tvorby i divadelního provozu budou organizátoři Noci divadel věnovat i v dalších akcích v průběhu roku 2020. Konkrétní akce brzy najdete na webu www.nocdivadel.cz.


„Téma Noci divadel každoročně diskutujeme se zapojenými soubory i umělci. V loňském roce Noc divadel reflektovala výročí sametové revoluce, pro letošní rok jsme již před epidemií SARS-CoV-2 zvolili téma udržitelnosti současné civilizace, která v souvislosti s děním posledních měsíců a znovunastolenou otázkou po roli kultury ve společnosti získala na ještě vyšší naléhavost. Divadla mohou nejen významně přispět k větší citlivosti vůči klimatické krizi, která je krizí celospolečenskou, ale – jak se ukázalo právě během pandemie – dokáží některé akutní společenské problémy kreativně, operativně a hospodárně i vyřešit,” vysvětluje Martina Pecková Černá z IDU, který Noc divadel v ČR od roku 2013 koordinuje. Kromě samotné Noci divadel chystají organizátoři například edukační webináře Zelené čtvrtky, ve kterých se rovněž zaměří na ekologická témata a příklady dobré praxe udržitelnosti v divadelní tvorbě a provozu. Ve dnech 16. a 17. října proběhne v Národním divadla v Praze událost Udr/život/elnost spojená s happeningem. Nabídne prostor pro zamyšlení i diskuzi nad tématem letošní Noci divadel a představí projekty několika divadel a souborů. IDU zde bude prezentovat výsledky dotazníkového šetření Divadlo a ochrana životního prostředí, které bylo realizováno mezi zapojenými divadly. Možnostem šetrného provozu a tomu, jak uchopit téma klimatické krize v rámci kulturních organizací, se IDU věnuje také v rámci neformální platformy Kultura pro budoucnost, kterou inicioval na podzim 2019.


Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel v ČR zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze 30 měst. V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Noc divadel v ČR je tak největším projektem v rámci European Theatre Night.


Webové stránky: www.nocdivadel.cz

Facebook: www.fb.com/nocdivadel

IDU.jpg
mk.jpg
EUTN2.jpg
Praha.jpg
olomouc.jpg
kultura2.jpg
create2.jpg
asset_logo_web_black.jpg
čd.jpg
rail.jpg
radio_1.jpg
vltava.jpg
wave.jpg
divadlo.jpg
idivadlo.jpg
dn.jpg
a2.jpg
5.png
proti šedi.jpg
expa.jpg