IDU vyhlašuje výzvu na podporu programů v rámci Noci divadel 2019 s tématem DIVADLO A SVOBODA


INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VÝZVU na podporu programů v rámci Noci divadel 2019 s tématem DIVADLO A SVOBODA.

O Noci divadel

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým a netradičním způsobem v mnoha evropských zemích vždy každou třetí listopadovou sobotu a to již od roku 2008. V ČR se Noc divadel koná od roku 2013.


Noc divadel na téma DIVADLO A SVOBODA

Letošní Noc divadel se uskuteční 16. listopadu, a koná se tedy v těsné blízkosti 30. výročí sametové revoluce. Připomenutí politických změn ve střední a východní Evropě, jejichž prvotním hybatelem bylo v České republice právě divadlo, vybízí k ohlédnutí se za  ideály a nadějemi 90. let. I proto jsme pro letošní ročník Noci divadel zvolili téma DIVADLO A SVOBODA. Rádi bychom Vás jako koordinátory, organizátory, dramaturgy programu Noci divadel ve Vašem divadle vyzvali k zamyšlení se nad otázkou, co znamenala svoboda před rokem 1989, v době polistopadové a jakou hodnotu představuje pro oblast umělecké tvorby i současnou společnost dnes.


Podpora programů na téma DIVADLO A SVOBODA v rámci Noci divadel 2019

IDU vyčlenil na podporu programů na téma DIVADLO A SVOBODA v rámci Noci divadel 2019 finanční prostředky ve výši 70.000 Kč. O podporu se mohou ucházet divadla a subjekty, které splňují obě následující podmínky:

  1. řádná registrace na Noc divadel 2018 (viz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3uqheripaBe_CD_WlGQTdYtBlKXTay9jDteHFMe1kOfoFg/viewform)
  2. zařazení programu DIVADLO A SVOBODA v rámci Noci divadel 2019  

Program DIVADLO A SVOBODA může mít následující podoby:

-          diskusní formáty s pamětníky a aktéry společenských a politických změn po roce 1989

-          interaktivní formáty se zapojením různých segmentů publika na téma DIVADLO A SVOBODA

-          diskusní formáty s odborníky z oborů filozofie, sociologie, politologie, historie, dějiny umění na téma DIVADLO A SVOBODA 

-          přednášky a/nebo diskusní formáty s umělci a experty z oblasti umění na téma svoboda v umělecké tvorbě se vztahem k polistopadovému vývoji v ČR / střední Evropě / Evropě / globálním tématům světové komunity

-          výstavy, prezentace, instalace, přednášky na téma DIVADLO A SVOBODA

-          další formy zpracování tématu DIVADLO A SVOBODA

Způsob žádání o podporu, uzávěrka žádostí

Žádost o podporu musí být vyplněna na následujícím odkaze (lze nahrávat obrazové a textové přílohy). Žádost se podává pouze elektronickou formou. Uzávěrka pro podání žádosti je 20.9.2019 23:59 hodin.


Posuzování žádostí

Žádost o podporu posoudí Dramaturgická rada PerformCzech. Rozhodnutí o přidělení podpory a její výši bude  bude k dispozici do 30.9.2019.

Kontaktní osoba pro další informace:

Martina Pecková Černá (vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU),
IDU.jpg
mk.jpg
EUTN2.jpg
Praha.jpg
olomouc.jpg
kultura2.jpg
create2.jpg
asset_logo_web_black.jpg
čd.jpg
rail.jpg
radio_1.jpg
vltava.jpg
wave.jpg
divadlo.jpg
idivadlo.jpg
dn.jpg
a2.jpg
5.png
proti šedi.jpg
expa.jpg